<img alt="" src="https://secure.intelligentdatawisdom.com/782514.png" style="display:none;">
Skip to content
Hero_image_usecases01

Frequently Asked Questions

INSPECH Insights

Waarom INSPECH Insights?

Waarom heb ik INSPECH Insights nodig? We zien vaak dat wegbeheerders worstelen met ofwel te veel, ofwel te weinig gegevens over de staat van de wegen. Dat maakt het onnodig moeilijk om de juiste inzichten in te winnen die ze nodig hebben om het wegennet beschikbaar en betrouwbaar te houden.

INSPECH Insights visualiseert de gegevens van uw wegeninspecties op zo'n manier, dat het meteen duidelijk is wat de volgende stappen moeten zijn in wegonderhoud.

INSPECH Insights is er op gericht om  bestaande Asset Management Systemen en lokale wegbeheersystemen te verrijken. Het vergemakkelijkt en verbetert de 'workflow' van de wegbeheerder.
Hoe werkt INSPECH Insights? INSPECH Insights maakt het u heel gemakkelijk om uw weginspecties te bekijken en te bepalen wat u moet repareren, wanneer u dit moet plannen en tegen welke kosten (de kosten-analyse tool is binnenkort beschikbaar).
Voor wie is INSPECH Insights bedoeld? INSPECH Insights is bedoeld wegbeheerders en eigenaren van wegen.
Welke inzichten biedt het product? Het hele product is erop gericht u te ondersteunen bij het beschikbaar en betrouwbaar houden van het wegennet.

 • Allereerst krijgt u door het digitaliseren van uw wegen een gedetailleerde visuele weergave - een 'digitale tweeling' - van het hele netwerk, met de mogelijkheid om tot op pixelniveau in te zoomen;

 • Daarnaast kunnen typen wegdefecten en de ernst per segment worden bekeken en gefilterd, zowel op kaart als in tabelweergave;

 • Het is mogelijk om de staat van het wegdek en het te verwachte onderhoud te bekijken en filteren per segment (een segment is meestal 100 meter, maar u kunt daar van afwijken);

 • Voor elk defect of groep van defecten krijgt u inzicht in de benodigde maatregelen en daaraan verbonden kosten;

 • Tot slot kunt u binnenkort inspecties met elkaar vergelijken om zo de mate van verslechtering van uw wegen bij te houden. Dit stelt u in staat om op tijd onderhoud in te plannen en onnodig dure reparaties, zoals vervanging, te voorkomen.
Hoe maakt INSPECH Insights gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)? INSPECH Insights vertrouwt niet op AI-technologie om u te voorzien van een digitale tweeling van uw wegen. Wel gebruikt het algoritmes om de workflows op de achtergrond te optimaliseren. Voor onze partners, die de inspecties uitvoeren, gebruiken we AI om hen te helpen bij het identificeren van schades om het inspectieproces te versnellen.
Hoe helpt INSPECH Insights kosten te besparen? De actuele inzichten in de 'digitale tweeling' van uw wegennet maakt beslissingen over onderhoudsplanning vele malen efficiënter. Door bepaalde schades eerder te repareren kunnen de kosten van groot onderhoud aanzienlijk worden uitgesteld en wordt de levensduur van de weg verlengd.
Wat zijn kort samengevat de voordelen van INSPECH Insights?
 • Effectieve en interactieve inzichten die zorgen voor een gevisualiseerd, actueel overzicht van het wegennet in plaats van een statisch PDF-rapport;

 • De mogelijkheid om rapporten online te delen met iedereen die toegang heeft tot een browser;

 • Een geoptimaliseerde interface, specifiek ontworpen voor wegbeheerders.
Hoe helpt INSPECH Insights mij bij het beheren van reparaties en kosten? INSPECH Insights biedt concrete rapporten die het type en de ernst per schade laat zien. Momenteel zijn wij bezig om de functionaliteit te implementeren die het mogelijk maakt om de vereiste maatregelen te bepalen, en wat de bijbehorende kosten daarvan zijn. Dit levert een aantal voordelen op:

 • Het wordt gemakkelijker om budget aanvragen te verantwoorden.

 • Het verbetert de communicatie en onderhandelingen met stakeholders en aannemers van wegonderhoud.

 • Deze nieuwe inzichten helpen u uw onderhoudsbudget strategischer en effectiever in te zetten omdat het op langere termijn financieel niet altijd de beste beslissing is om simpelweg de ergste schades meteen en als eerste te verhelpen.
Biedt INSPECH erkende weginspecties of expertise? INSPECH levert de meest inzichtelijke software voor wegbeheerders en werkt in Nederland samen met Unihorn om weginspecties uit te voeren. Unihorn werkt met een gespecialiseerde versie van INSPECH om data in te zamelen en te verwerken en om inspecties sneller uit te voeren. De resultaten en rapportages delen zij rechtstreeks met u in INSPECH Insights.

Meer informatie over het uitbesteden van uw inspecties vindt u op deze pagina.
Biedt INSPECH klantreferenties of case studies? INSPECH wordt door klanten over de hele wereld gebruikt. In Nederland zijn dit verschillende gemeenten, provincies en de luchthavens Schiphol, Twente en Maastricht. Er zijn verschillende Case Studies beschikbaar op onze website.
Is INSPECH Insights een volwaardig Pavement Management System? INSPECH Insights is een oplossing die naast uw bestaande PMS bestaat om de processen van het voorbereiden van wegonderhoud en het beoordelen van inspecties te vereenvoudigen.
Hoe sluit INSPECH Insights aan op mijn bestaande Pavement - en Asset Management Tools? INSPECH Insights maakt gegevensuitwisseling mogelijk via shapefiles en gangbare spreadsheet formaten, zoals .csv- en .xlsx-bestanden.
Moet ik software kopen of installeren op mijn computer? INSPECH Insights is een SaaS (Software as a Service) product en beschikbaar als abonnement. Dit betekent dat het is gebaseerd op een cloud service en u niets hoeft te downloaden of installeren. U heeft overal toegang waar een internetverbinding beschikbaar is.
Kunt u mij helpen een business case te maken om goedkeuring te krijgen voor een INSPECH abonnement? Ja, dat kunnen we! Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij beschikken over voldoende praktijkvoorbeelden en materialen om uw business case sluitend te maken.

Inspectie rapporten

Waar kan ik mijn inspectie rapporten vinden?

Afgeleverd in uw eigen INSPECH Insights omgeving, ontvangt u een geaccrediteerd weginspectierapport van Unihorn, onze inspectie parter in Nederland. Na acceptatie kunt u in INSPECH Insights interactief met het rapport aan de slag. Hier kunt u het rapport ook downloaden.

Welke soorten inspecties worden door INSPECH Insights ondersteund?

INSPECH Insights maakt uitsluitend gebruik van visuele inspecties, d.w.z. de identificatie van schades aan de hand van door camera's verkregen beelden. Hoewel de inspecties van nature  altijd gedetailleerde visuele inspecties zijn, kunt u de inspectiegegevens ook gebruiken als input voor globale visuele inspecties.

Voldoen de inspecties aan de Nederlandse normen? INSPECH classificeert volgens de CROW, DWW en MicroPaverTM inspectiemethodiek en voldoet aan de wereldwijde PCI-standaard voor defecten, rapportage en richtlijnen voor werkorders.
Kan een extern inspectiebedrijf de data voor INSPECH Insights leveren? INSPECH werkt in Nederland samen met Unihorn om weginspecties uit te voeren. Unihorn werkt met een gespecialiseerde versie van INSPECH om data in te zamelen en te verwerken en om inspecties sneller uit te voeren. De resultaten en rapportages delen zij rechtstreeks met u in INSPECH Insights.

Meer informatie over het uitbesteden van uw inspecties vindt u op deze pagina.

Abonnementen

Wat gebeurd er nadat ik me heb aangemeld? U ontvangt een bevestiging per mail en binnen twee dagen verstrekken wij uw account- en inloggegevens. Daarmee kunt u inloggen en direct met een nieuwe inspectie starten.
Met wie kan ik contact opnemen voor hulp bij mijn abonnement? U kunt contact opnemen met support@inspech.com
Hoeveel gebruikers worden ondersteund per abonnement? Vijf gebruikers per abonnement is het maximum. Als u meer gebruikersaccounts nodig heeft, neem dan contact met ons op.
Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen? U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Wanneer u een jaarlijks abonnement heeft afgesloten, dan kunt u van INSPECH Insights gebruik blijven maken tot en met de laatste dag van de afgesproken looptijd. Het is niet mogelijk om de resterende looptijd te verrekenen. 

U kunt vóór opzegging een export van uw data opvragen. Na de beëindiging van het abonnement verwijdert INSPECH uw data. Neem voor het opzeggen van uw abonnement contact met ons op via support@inspech.com.
Hoe kan ik mijn abonnement verlengen? Uw abonnement wordt automatisch maandelijks of jaarlijks verlengd, afhankelijk van de door u gekozen betalingsregeling.
Welke betalingsmogelijkheden zijn er? Omdat de meeste wegbeheerders overheidsinstanties zijn, hanteren wij voorlopig betaling per factuur welke wij per email versturen. De betalingstermijn is 14 dagen.
Hoeveel kilometer weg kan ik inspecteren met mijn abonnement? Standaard biedt INSPECH de capaciteit om in totaal tot 500 km rijstroken te inspecteren. Deze afstand is gebaseerd op het aantal Gigabytes (350 GB) aan data dat nodig is om dit te verwerken en op te slaan. De precieze afstand is daarmee afhankelijk van de gebruikte beeldresolutie tijdens inspectie.
Hoeveel inspecties kan ik doen met mijn abonnement? Het aantal inspecties hangt af van het aantal kilometers per inspectie en de hoeveelheid dataopslag die daarvoor nodig is. Dit wordt voornamelijk bepaald door het aantal beelden en hun beeldgrootte.
Hoe kan ik het aantal kilometers in mijn abonnement verhogen?

In principe hoeft u daarvoor zelf geen actie te ondernemen. U krijgt van ons automatisch een melding voordat u de limiet bereikt. Op basis van Fair Use Policy berekenen wij de kosten voor extra dataopslag en dataverwerking aan u door. De exacte prijsmodellen voor extra kilometers zijn naar eerlijkheid en redelijkheid berekend op basis van volume en zijn inzichtelijk voor onze klanten. 

U kunt er eventueel voor kiezen om dataopslag vrij te maken door inspectieprojecten te verwijderen. Echter, één van de voordelen van werken met INSPECH is dat inspecties met elkaar vergeleken kunnen worden om inzicht te krijgen in de verslechtering van het wegdek binnen een bepaalde periode. Door inspecties te verwijderen om dataopslag vrij te maken, verwijdert u tevens de historische context die daarvoor nodig is.

Wat is een 'kilometer rijstrook'? Een snelweg of weg kan over zijn lengte uit meerdere rijstroken bestaan. INSPECH maakt beelden van enkele rijstroken tegelijk. Als de weg meerdere rijstroken heeft, zijn voor elke rijstrook scans nodig. Als een weg van 100 km bijvoorbeeld twee rijstroken op elke rijbaan heeft, dan gaat het in totaal om 400 kilometer rijstrook.
Kan ik altijd bij mijn gegevens? Ja, u bent en blijft eigenaar van uw eigen data waar u altijd toegang tot heeft, zolang u over een internetverbinding beschikt.

Ondersteuning

Waar kan ik ondersteunende documentatie vinden? Na aanmelding ontvangt u een link naar ons ondersteuningsportaal.
Biedt INSPECH een Snelstartgids? Ja, na aanmelding ontvangt u een link naar ons ondersteuningsportaal waar u de Snelstartgids kunt inzien en downloaden.
Biedt INSPECH trainingen aan? Ja. Wij bieden trainingen aan via videoconferentie, deze duren ongeveer een uur. Ook bieden wij trainingen op maat om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Om de mogelijkheden te bespreken kunt u contact met ons opnemen.
Ik heb hulp nodig; hoe neem ik contact op met INSPECH? U kunt contact met ons opnemen via support@inspech.com