<img alt="" src="https://secure.intelligentdatawisdom.com/782514.png" style="display:none;">
Skip to content
Wegonderhoud

De dynamische digitale tweeling van uw wegen

Een online omgeving waarin elk detail van uw verharding zichtbaar is. 

Inzicht in onderhoud

INSPECH is een dynamische digitale tweeling van uw wegennetwerk dat verharding gedetailleerd inzichtelijk maakt. Controleer snel de staat van verschillende secties, beoordeel defecten, vergelijk met eerdere inspecties en maak een accuraat plan voor onderhoudswerkzaamheden. 

Gebruik INSPECH om onderhoudskosten te verlagen door onderhoud efficiënter te plannen. Verkrijg een compleet beeld van de staat van de verharding op uw wegen en prioriteer werkzaamheden op basis van kosten, veiligheid en budget.

INSPECH is een kleine investering voor wegbeheerders, gemeenten, provincies, havens, vliegvelden en grote bedrijven, met grote opbrengsten uit efficiënter onderhoud. Bovendien is Inspech een grote stap voorwaarts in de digitale transformatie van uw organisatie.

Besteed uw budget zo efficiënt mogelijk. 


Dataverwerking
: INSPECH neemt volgens specificaties ingewonnen beelden moeiteloos over. Dat kan al met een voordelige GoPro opstelling en ook met high-end scanner systemen van bijvoorbeeld Horus.

Secties genererenINSPECH kan automatisch wegsegmenten aanmaken op basis van geimporteerde beelden en door u gedefinieerde segmentaties adopteren. 

Kaarten aanmaken en weergeven: INSPECH bevat een op wegdek gerichte GIS viewer gericht op het zo intuitief mogelijk weegeven van de verharding van uw wegennetwerk. Het is alsof u over de weg kunt vliegen.

Rapporteren en informeren: Het digitale dashboard van INSPECH en de ingebouwde rapportagefunctionaliteiten geven een ongekend inzicht in de operationele werkzaamheden rondom onderhoudsplanning. Met Inspech maakt u beslissingen op basis van concrete informatie en kunt u werkzaamheden gerichter inplannen. 

Samenwerking en communicatie: INSPECH maakt het makkelijker om te samen te werken met afdelingen, externe dienstverleners en belanghebbenden. U kunt eenvoudig laten zien wat de staat van de verharding is met de op de kaart gevisualiseerde realiteit als bewijs. 

Digitale tweeling van het wegennetwerk

INSIGHTS

Vanaf €499 per maand
Dataverwerking
Segmenten genereren
Kaartweergave (Digital Twin)
Rapporten en Grafieken

Een digitale versie van uw wegen voor verbeterd inzicht in onderhoud. 


 

Hero_image_map

Laten we praten!

Maak een afspraak voor een demonstratie van INSPECH.
PLAN MIJN DEMO

Het belang van LCCM (Life Cycle Cost Management)

Life Cycle Cost Management (LCCM) voor wegen is van groot belang voor wegeigenaren, omdat het hen helpt weloverwogen beslissingen te nemen over wegenonderhoud en verduurzamingswerken, die de kosten en baten over de gehele levensduur van de weg in evenwicht houden. LCCM houdt niet alleen rekening met de initiële bouwkosten, maar ook met de kosten van doorlopend onderhoud, toekomstige rehabilitatie en uiteindelijke vervanging, samen met de potentiële impact op de lokale economie, het milieu en de gemeenschap. Deze aanpak helpt wegeigenaren om kosteneffectieve beslissingen te nemen, kostbare fouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat hun wegeninfrastructuur op lange termijn op een duurzame manier wordt onderhouden. Bovendien kan LCCM helpen om beperkte middelen beter te benutten en budgetten optimaal te benutten, wat vooral belangrijk is in tijden van fiscale krapte. Voordat u LCCM toepast, moet er een levenscyclusanalyse (LCA) van uw wegen worden gemaakt. LCA is de systematische analyse van de toestand van een weg tijdens zijn gebruiksduur, die doorgaans 20-25 jaar of langer kan duren. Gedurende deze tijd zal het wegdek verslechteren door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, toenemende verkeersintensiteiten en voertuiggewichten. De analyse maakt gebruik van de Pavement Condition Index (PCI), die wordt gebruikt om de algemene toestand van een bestratingsgedeelte aan te geven, gemeten op een schaal van 0 (Mislukt) tot 100 (Goed). INSPECH biedt beoordelingen van de ernst van defecten die dit proces ondersteunen en voeden.

De typische levenscyclus van verharding

Deze grafiek illustreert de typische mate van achteruitgang gedurende de levensduur van een wegverharding. Slijtage heeft de neiging om in de latere stadia te versnellen tot een punt waarop, als preventieve maatregelen niet op tijd worden genomen, het noodzakelijk is om de weg volledig te reconstrueren. De kosten hiervan zijn een orde van grootte hoger dan het nemen van onderhoudsacties om eerder in te grijpen en de toestand te herstellen en zo de levensduur te verlengen en reconstructiekosten uit te stellen.

Wegdek Conditie

Optimale interventie

Door proactief en herhaaldelijk in te grijpen, kan de levensduur van de verharding tot ver na de normale looptijd worden verlengd, worden kosten en onderbrekingen van de dienstverlening voorkomen en blijft de veiligheid van weggebruikers gewaarborgd. Weginspecties zijn essentieel om dit te bereiken en met INSPECH kan de frequentie van inspecties eenvoudig worden verhoogd om continue informatie over de toestand van de wegen te verstrekken.

Wegdek Conditie rating

Wegeigenaren kunnen de toestand van een weg in de loop van de tijd begrijpen en beslissen over de behandelingen die nodig zijn om schade te herstellen ,of te voorkomen, om zodoende de levensduur te verlengen. Daarnaast helpt de LCA bij het stellen van duurzaamheidsdoelen en het definiëren van een baseline voor de LCCM. De LCCM evalueert de totale kosten van de wegen gedurende hun gehele levenscyclus, inclusief de initiële kapitaalkosten, onderhoudskosten en kosten aan het einde van de levensduur. De LCA biedt de context voor de LCCM, aangezien de kosten die samenhangen met de milieu-impact van de wegen in de LCCM moeten worden meegenomen.

INSPECH Brochure

Download brochure

  • Inzichten die onderhoud optimaliseren
  • Benut het volledige potentieel van uw onderhoudsbudget
  • Waarom u INSPECH zou gebruiken
  • Het belang van Life Cycle Cost Management
  • Werken met INSPECH
  • Unihorn, Inspectie partner Nederland

ONTDEK MEER